Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:57:00Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 5, level: 3


  Is it easy to keep to our diet when the food looks and smells so good?
  Czy łatwo jest przestrzegać naszej diety, gdy jedzenie wygląda i pachnie tak dobrze?.


  No, it isn't easy to keep to your diet when the food looks and smells so good.
  Nie, nie jest łatwo przestrzegać diety, kiedy jedzenie wygląda i pachnie tak dobrze.