Today is Thursday the 24th of June 2021 12:14:05Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 4, level: 3


  Do you agree that the virtual reality of computer games doesn't attracts too many old people?
  Czy zgadzasz się, że wirtualna rzeczywistość gier komputerowych nie przyciąga zbyt wielu starszych ludzi?.


  Yes, I agree that the virtual reality of computer games doesn't attracts too many old people.
  Tak, zgadzam się, że wirtualna rzeczywistość gier komputerowych nie przyciąga zbyt wielu starszych ludzi.