Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:22:18Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 4, level: 3


  Have you ever brought your pet to school?
  Czy kiedykolwiek przynosiłeś swojego zwierzaka do szkoły?.


  No, I've never brought my pet to school.
  Nie, nigdy nie przyniosłem zwierzaka do szkoły.