Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:51:01Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 3, level: 3


  Have you ever gone somewhere very near by a car although it was beautiful weather and you had a lot of free time.
  Czy zdarzyło Ci się kiedyś pojechać samochodem gdzieś bardzo blisko, mimo że była piękna pogoda i miałeś dużo wolnego czasu..


  Yes, Ive gone somewhere very near by a car although it was beautiful weather and I had a lot of free time.
  Tak, pojechałem gdzieś bardzo blisko samochodem, chociaż była piękna pogoda i miałem dużo wolnego czasu.