Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:24:20Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 4, level: 2


  Do you know who is the oldest person in your family?
  Czy ty wiesz, kto jest najstarszą osobą w Twojej rodzinie?.


  Yes, I know who is the oldest person in my family. My grandfather is the oldest.
  Tak, ja wiem kto jest najstarszą osobą w mojej rodzinie. Mój dziadek jest najstarszy.