Today is Monday the 21st of June 2021 15:42:03Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 2


  Where do they sell apples and potatoes?
  Gdzie oni sprzedają jabłka i ziemniaki?.


  They sell apples and potatoes at the market or in the greengrocer.
  Oni sprzedają jabłka i ziemniaki na targu lub w warzywniaku.