Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:31:19Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 3, level: 3


  Does your teacher think good pronunciation is important when we speak a foreign language?
  Czy Twój nauczyciel uważa, że dobra wymowa jest ważna, gdy mówimy w języku obcym?.


  Yes, my teacher thinks good pronunciation is important when we speak a foreign language.
  Tak, mój nauczyciel uważa, że dobra wymowa jest ważna, gdy mówimy w obcym języku.