Today is Monday the 21st of June 2021 13:16:17Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 3, level: 3


  Is pronunciation of words always the same in British and American English?
  Czy wymowa słów w brytyjskim i amerykańskim angielskim jest zawsze taka sama?.


  No, pronunciation of words isn't always the same in British and American English.
  Nie, wymowa słów nie zawsze jest taka sama w brytyjskim i amerykańskim angielskim.