Today is Tuesday the 15th of June 2021 08:39:16Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 3, level: 3


  Why do some people keep small pigs as pets?
  Dlaczego niektórzy ludzie trzymają małe świnie jako zwierzęta domowe?.


  Some people keep small pigs as pets because they think pigs are clever animals.
  Niektórzy ludzie trzymają małe świnie jako zwierzęta domowe, ponieważ uważają świnie za sprytne zwierzęta.