Today is Tuesday the 15th of June 2021 08:40:42Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 2, level: 3


  When do we use the second conditional?
  Kiedy używamy drugiego warunku?.


  We use the second conditional when we image an action in the present or future but we think it will probably not happen.
  Drugiego warunku używamy, gdy wyobrażamy sobie działanie w teraźniejszości lub przyszłości, ale myślimy, że prawdopodobnie tak się nie stanie.