Today is Thursday the 24th of June 2021 11:01:54Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 2, level: 3


  When are quick reactions necessary?
  Kiedy potrzebne są szybkie reakcje?.


  Quick reactions are necessary when somebody has a dangerous accident.
  Szybkie reakcje są konieczne, gdy ktoś ma niebezpieczny wypadek.