Today is Saturday the 31st of July 2021 13:41:35Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 3


  At what speed should people drive on a motorway in Poland?
  Z jaką prędkością powinni poruszać się ludzie po autostradzie w Polsce?.


  I think people should drive at the speed of 140 kilometres pen hour on a motorway in Poland.
  Myślę, że autostradą w Polsce ludzie powinni jeździć z prędkością 140 kilometrów na godzinę.