Today is Tuesday the 15th of June 2021 07:56:14Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 3


  What per cent of a brain do you think most people use?
  Jak myślisz, jakiego procentu mózgu używa większość ludzi?.


  I think one hundred per cent of a brain most people use.
  Myślę, że sto procent mózgu używa większość ludzi.