Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:42:43Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 3


  Why?
  Dlaczego?.


  Because using nuclear energy is softer for nature.
  Ponieważ korzystanie z energii jądrowej jest łagodniejsze dla przyrody.