Today is Thursday the 24th of June 2021 11:21:12Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 3


  Why?
  Dlaczego?.


  Because adults have more knolage and experience than children.
  Ponieważ dorośli mają więcej wiedzy i doświadczenia niż dzieci.