Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:23:01Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 3


  Why do most businesses prefer attracting plenty of customers than one huge customer?
  Dlaczego większość firm woli przyciągać wielu klientów niż jednego dużego klienta?.


  Most businesses prefer attracting plenty of customers than one huge customer because the huge customer can resign and then most business will get trublle.
  Większość firm woli przyciągać wielu klientów niż jednego dużego klienta, ponieważ ogromny klient może zrezygnować, a wtedy większość firm będzie miała problemy.