Today is Saturday the 31st of July 2021 13:35:28Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 30, level: 2


  Will she go jogging if it's sunny tomorrow?
  Czy ona pójdzie pobiegać, jeśli jutro będzie słonecznie?.


  Yes, she'll go jogging if it's sunny tomorrow.
  Tak, ona pójdzie pobiegać, jeśli jutro będzie słonecznie.