Today is Monday the 21st of June 2021 15:28:25Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 2


  Does the student know more English words than the teacher?
  Czy uczeń zna więcej angielskich słów niż nauczyciel?.


  No, the student doesn't know more English words than the teacher.
  Nie, uczeń nie zna więcej angielskich słów niż nauczyciel.