Today is Thursday the 24th of June 2021 12:07:51Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 30, level: 2


  If your car cost one thousand pounds, will the price be too high?
  Jeśli twój samochód kosztował by tysiąc funtów, czy cena nie będzie zbyt wysoka?.


  No, if my car cost one thousand pounds, the price won't be too high.
  Nie, jeśli mój samochód kosztował by tysiąc funtów, cena nie będzie zbyt wysoka.