Today is Tuesday the 15th of June 2021 09:22:51Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 29, level: 2


  What do people think when a young beautiful woman gets married to an old rich man?
  Co myślą ludzie, gdy młoda piękna kobieta wychodzi za mąż za starego bogacza?.


  When young a beautiful woman gets married to an old rich man, people think that it must be love.
  Kiedy młoda i piękna kobieta wychodzi za mąż za starego bogatego mężczyznę, ludzie myślą, że to musi być miłość.