Today is Monday the 2nd of August 2021 18:33:49Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 29, level: 2


  Do your company spend a lot of money on petrol?
  Czy twoja firma wydaje dużo pieniędzy na benzynę?.


  I afraid so.
  Obawiam się, że tak.