Today is Saturday the 31st of July 2021 13:58:26Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 29, level: 2


  Does it seem to him that we should buy only new cars?
  Czy wydaje mu się, że powinniśmy kupować tylko nowe samochody?.


  No, it doesn't seem to him, that we should buy only new cars.
  Nie, nie wydaje mu się, że powinniśmy kupować tylko nowe samochody.