Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:29:17Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 27, level: 2


  When you're buying tins, are you sure that tins keep food good for a long time?
  Kupując puszki, czy masz pewność, że w puszkach jedzenie będzie dobre przez długi czas?.


  Yes, when I'm buying tins, I'm sure that tins keep food good for a long time.
  Tak, kupując puszki, jestem pewien, że puszki długo utrzymują dobre jedzenie.