Today is Saturday the 31st of July 2021 14:29:33Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 23, level: 2


  Give me a sentence with the word 'perhaps', please
  Proszę, daj mi zdanie ze słowem „być może”..


  Perhaps, I'll go to Paris too.
  Być może również pojadę do Paryża.