Today is Thursday the 24th of June 2021 10:23:36Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 23, level: 2


  Do people like playing football everywhere in Europe?
  Czy ludzie w całej Europie lubią grać w piłkę nożną?.


  Yes, people like playing football everywhere in Europe.
  Tak, ludzie lubią grać w piłkę nożną w całej Europie.