Today is Monday the 21st of June 2021 14:27:50Główna

 • The past participle

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  break, broke, broken - złamać


  The present

  I break my arm every summer.
  Łamię rękę każdego lata.


  The past

  I broke my arm last week.
  Złamałem rękę w zeszłym tygodniu.


  The past participle

  He has never broken his arm.
  On nigdy nie złamał swojej ręki.