Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:35:00



Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 22, level: 2


  Are our books for beginner in English?
  Czy nasze książki są w języku angielskim dla początkujących?.


  No, our books aren't for beginner in English.
  Nie, nasze książki nie są dla początkujących w języku angielskim.