Today is Monday the 2nd of August 2021 17:31:21Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 19, level: 2


  How many different type of toothpaste do you use?
  Ile różnych rodzajów past do zębów używasz?.


  I think I use only one type of toothpaste.
  Myślę, że używam tylko jednego rodzaju pasty do zębów.