Today is Tuesday the 15th of June 2021 08:51:19Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 18, level: 2


  Did you learn a lot of practical things when you studied at the university?
  Czy nauczyłeś się wielu praktycznych rzeczy, kiedy studiowałeś na uniwersytecie?.


  Yes, I learned a lot of practical things when I studied at the university.
  Tak, nauczyłem się wielu praktycznych rzeczy, kiedy studiowałem na uniwersytecie.