Today is Thursday the 24th of June 2021 10:37:26Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 18, level: 2


  Will you eat soup if I make it?
  Czy ty zjesz zupę, jeśli ja ją zrobię?.


  Yes, I will eat soup if you make it.
  Tak, ja zjem zupę, jeśli ty ją zrobisz.