Today is Saturday the 31st of July 2021 13:11:56Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 18, level: 2


  What makes your mother happy?
  Co uszczęśliwia twoją matkę?.


  My happy makes my mother happy.
  Moje szczęście sprawia, że moja mama jest szczęśliwa.