Today is Monday the 2nd of August 2021 16:59:38Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 11, level: 2


  Do they ever forget to lock the door when they leave home.
  Czy oni kiedykolwiek zapominają o zamknięciu drzwi, kiedy wychodzą z domu?.


  They seldom forget to look the door when they leave home.
  Wychodząc z domu oni rzadko zapominają o zamknięciu na drzwi.