Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:39:39Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 11, level: 3


  Do you think it's important to own friends?
  Czy uważasz, że posiadanie przyjaciół jest ważne?.


  Yes, I think it's important to own many friends.
  Tak, myślę, że posiadanie wielu przyjaciół jest ważne.