Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:30:20Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 7, level: 3


  Do you think you may find a person who doesn't like films which tell true stories like you?
  Czy myślisz, że możesz znaleźć osobę, która nie lubi filmów opowiadających prawdziwe historie, tak jak ty?.


  Yes, I think I may find a person who doesn't like films which tell true stories like me.
  Tak, myślę, że mogę znaleźć osobę, która nie lubi filmów, które opowiadają prawdziwe historie, tak jak ja.