Today is Saturday the 31st of July 2021 14:51:56Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 4, level: 3


  Has your neighbor ever driven your car?
  Czy twój sąsiad kiedykolwiek prowadził twój samochód?.


  No, my neighbor has never driven my car.
  Nie, mój sąsiad nigdy nie prowadził mojego samochodu.