Today is Tuesday the 15th of June 2021 07:43:30Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 2, level: 3


  Do you think you will be absent next lesson?
  Czy myślisz, że będziesz nieobecny na następnej lekcji?.


  No, I don't think I will be absent next lesson. I'll be present.
  Nie, myślę, że nie będę nieobecny na następnej lekcji. Będę obecny.