Today is Tuesday the 15th of June 2021 09:01:00Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 3


  Have you ever fly at the speed of sound?
  Czy ty kiedykolwiek latałeś z prędkością dźwięku?.


  No, I've never fly of speed of sound.
  Nie, nigdy nie latałem z prędkością dźwięku.