Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:44:12Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 31, level: 2


  Is train station is sometimes so noisy that it's almost impossible to talk there?
  Czy stacja kolejowa jest czasami tak hałaśliwa, że prawie nie można na niej rozmawiać?.


  Yes, train station is sometimes it's so noisy that it's almost impossible to talk there.
  Tak, stacja kolejowa jest czasami tak głośna, że prawie nie można tam rozmawiać.