Today is Monday the 21st of June 2021 14:54:52Główna

 • The present

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  meet, met, met - spotkać się


  The present

  I meet my friends everyday.
  Spotykam się z przyjaciółmi codziennie.


  The past

  I met my friends yesterday.
  Wczoraj spotkałem się z przyjaciółmi.


  The past participle

  I have never met her before.
  Nigdy wcześniej jej nie spotkałem.