Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:51:52Główna

 • The past

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  sweep, swept, swept - zamiatać


  The present

  I sweep the floor every Monday.
  Zamiatam podłogę w każdy poniedziałek.


  The past

  I swept the floor yesterday.
  Wczoraj zamiatałem podłogę.


  The past participle

  The floor has been swept.
  Podłoga została zamieciona.