Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:27:54Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 4, level: 3


  Do you think I'll be talk to myself when I'll be very old?
  Myślisz, że będę mówił do siebie, kiedy będę bardzo stary?.


  Yes, I think you'll be talk to yourself in the future.
  Tak, myślę, że w przyszłości będziesz rozmawiać ze sobą.