Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:14:44Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 25, level: 2


  Why do some men or women get fat?
  Dlaczego niektórzy mężczyźni lub kobiety stają się grubi?.


  Some men or women get fat, because they eat too much food and they don't move too often.
  Niektórzy mężczyźni lub kobiety stają się grubi, ponieważ jedzą za dużo i nie ruszają się zbyt często.